• Chnpowernice
  • Chnpowernice
  • Chnpowernice
  • Chnpowernice

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI

Sử dụng công nghệ theo dõi trong hệ thống PV có thể tăng 20% ​​sản lượng điện của hệ thống PV!
So với cơ chế quay, bộ theo dõi tuyến tính có những lợi thế kinh tế lớn:
1. Trong cấu trúc 1P, 650.000 USD có thể được tiết kiệm trong dự án 100MW.
2. Hiệu suất lắp đặt gấp 3 lần so với cơ cấu xoay.
Chúng tôi thiết kế và cung cấp các bộ theo dõi tuyến tính hàng loạt cho Gamechange, Trina / Nclave và Valmont / Convert, Arctech, SBP và hơn thế nữa.